گزیده سردبیر

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب زندگی عشق و دیگر هیچ

امروز پاراگرافی از کتاب زندگی عشق و دیگر هیچ رو براتون آوردیم که توسط لئو بوسکالیا نوشته شده. اگر از این متن و سبک نوشتنش خوشتون اومد میتونین این کتاب رو تهیه کنین و یا به سراغ آثار دیگه این نویسنده برین. اگر هم از خوندنش لذت بردین یادتون باشه این تجربه رو با بقیه آدم های رنگی هم شریک بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﮐﺒﯿﺎﻥ

ما در بخش مطالعه گروهی سعی میکنیم شعرهایی از شاعران مختلف در سر تا سر دنیا رو به شما معرفی کنیم تا انتخاب برای شما راحت تر بشه. امروز با هم شعری از ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﮐﺒﯿﺎﻥ رو مطالعه میکنیم. اگر ازش لذت بردین، به سراغ آثار دیگه شاعر هم برین و بیشتر باهاشون آشنا بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب همسایه ها

امروز پاراگرافی از کتاب همسایه ها رو براتون آوردیم که توسط احمد محمود نوشته شده. اگر از این متن و سبک نوشتنش خوشتون اومد میتونین این کتاب رو تهیه کنین و یا به سراغ آثار دیگه این نویسنده برین. اگر هم از خوندنش لذت بردین یادتون باشه این تجربه رو با بقیه آدم های رنگی هم شریک بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر مهدیه لطیفی

ما در بخش مطالعه گروهی سعی میکنیم شعرهایی از شاعران مختلف در سر تا سر دنیا رو به شما معرفی کنیم تا انتخاب برای شما راحت تر بشه. امروز با هم شعری از مهدیه لطیفی رو مطالعه میکنیم. اگر ازش لذت بردین، به سراغ آثار دیگه شاعر هم برین و بیشتر باهاشون آشنا بشین.

ادامه مطلب...


معرفی کتاب – کفش های آبنباتی

یه داستان با اتفاقات جادویی در مورد دوتا دختر و مادرشون، که به یه شهر کوچیک میان و تصمیم میگیرن با وجود قدرت های جادویی که دارن یه زندگی معمولی رو پیش بگیرن، اما با شخصیتی رو به رو میشن که خوب میدونه چطور از قدرت های خارق العاده و جادوی خودش برای گذروندن زندگی استفاده کنه.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب تسلی بخشی های فلسفه

امروز پاراگرافی از کتاب تسلی بخشی های فلسفه رو براتون آوردیم که توسط آلن دوباتن نوشته شده. اگر از این متن و سبک نوشتنش خوشتون اومد میتونین این کتاب رو تهیه کنین و یا به سراغ آثار دیگه این نویسنده برین. اگر هم از خوندنش لذت بردین یادتون باشه این تجربه رو با بقیه آدم های رنگی هم شریک بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر شیما سبحانی

ما در بخش مطالعه گروهی سعی میکنیم شعرهایی از شاعران مختلف در سر تا سر دنیا رو به شما معرفی کنیم تا انتخاب برای شما راحت تر بشه. امروز با هم شعری از شیما سبحانی رو مطالعه میکنیم. اگر ازش لذت بردین، به سراغ آثار دیگه شاعر هم برین و بیشتر باهاشون آشنا بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب مون پالاس

امروز پاراگرافی از کتاب مون پالاس رو براتون آوردیم که توسط پل استر نوشته شده. اگر از این متن و سبک نوشتنش خوشتون اومد میتونین این کتاب رو تهیه کنین و یا به سراغ آثار دیگه این نویسنده برین. اگر هم از خوندنش لذت بردین یادتون باشه این تجربه رو با بقیه آدم های رنگی هم شریک بشین.

ادامه مطلب...