گزیده سردبیر

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر شفیعی کدکنی

ما در بخش مطالعه گروهی سعی میکنیم شعرهایی از شاعران مختلف در سر تا سر دنیا رو به شما معرفی کنیم تا انتخاب برای شما راحت تر بشه. امروز با هم شعری از شفيعي كدكني رو مطالعه میکنیم. اگر ازش لذت بردین، به سراغ آثار دیگه شاعر هم برین و بیشتر باهاشون آشنا بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب مردی به نام اوه

امروز پاراگرافی از کتاب مردی به نام اوه رو براتون آوردیم که توسط فردریک بکمن نوشته شده. اگر از این متن و سبک نوشتنش خوشتون اومد میتونین این کتاب رو تهیه کنین و یا به سراغ آثار دیگه این نویسنده برین. اگر هم از خوندنش لذت بردین یادتون باشه این تجربه رو با بقیه آدم های رنگی هم شریک بشین.

ادامه مطلب...


معرفی کتاب – عادت های اتمی

کتاب عادت های اتمی همونطوری که از اسمش پیداست در مورد عادت هاست و معتقده برای رسیدن به نتیجه های خیلی خوب لازم نیست کارهای بزرگ و عجیبی انجام بدیم، کافیه رو کارهای کوچیکی که هر روز میکنیم تمرکز کنیم.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر محمدرضا عبدالملکیان

ما در بخش مطالعه گروهی سعی میکنیم شعرهایی از شاعران مختلف در سر تا سر دنیا رو به شما معرفی کنیم تا انتخاب برای شما راحت تر بشه. امروز با هم شعری از محمدرضا عبدالملکیان رو مطالعه میکنیم. اگر ازش لذت بردین، به سراغ آثار دیگه شاعر هم برین و بیشتر باهاشون آشنا بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب کجا ممکن است پیدایش کنم

امروز پاراگرافی از کتاب کجا ممکن است پیدایش کنم رو براتون آوردیم که توسط کجا ممکن است پیدایش کنم نوشته شده. اگر از این متن و سبک نوشتنش خوشتون اومد میتونین این کتاب رو تهیه کنین و یا به سراغ آثار دیگه این نویسنده برین. اگر هم از خوندنش لذت بردین یادتون باشه این تجربه رو با بقیه آدم های رنگی هم شریک بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر آنتوان دوسنت اگزوپری

ما در بخش مطالعه گروهی سعی میکنیم شعرهایی از شاعران مختلف در سر تا سر دنیا رو به شما معرفی کنیم تا انتخاب برای شما راحت تر بشه. امروز با هم شعری از آنتوان دوسنت اگزوپری رو مطالعه میکنیم. اگر ازش لذت بردین، به سراغ آثار دیگه شاعر هم برین و بیشتر باهاشون آشنا بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب زندگی عشق و دیگر هیچ

امروز پاراگرافی از کتاب زندگی عشق و دیگر هیچ رو براتون آوردیم که توسط لئو بوسکالیا نوشته شده. اگر از این متن و سبک نوشتنش خوشتون اومد میتونین این کتاب رو تهیه کنین و یا به سراغ آثار دیگه این نویسنده برین. اگر هم از خوندنش لذت بردین یادتون باشه این تجربه رو با بقیه آدم های رنگی هم شریک بشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﮐﺒﯿﺎﻥ

ما در بخش مطالعه گروهی سعی میکنیم شعرهایی از شاعران مختلف در سر تا سر دنیا رو به شما معرفی کنیم تا انتخاب برای شما راحت تر بشه. امروز با هم شعری از ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﮐﺒﯿﺎﻥ رو مطالعه میکنیم. اگر ازش لذت بردین، به سراغ آثار دیگه شاعر هم برین و بیشتر باهاشون آشنا بشین.

ادامه مطلب...