گزیده سردبیر

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر پروین اعتصامی

یه آدم رنگی برای خودش ارزش قائله برای همین هم شعر های خوب و با ارزشی رو برای خوندن انتخاب می کنه. رنگی رنگی هم تصمیم داره تو این مسیر بهتون کمک کنه برای همین امروز شعر زیبایی از " پروین اعتصامی " رو براتون آوردیم تا دلیلی برای رنگی شدن روزتون داشته باشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب جاناتان مرغ دریایی

مهمه که بتونیم کتاب های خوبی رو انتخاب کنیم. به وقتمون و چشم ها و ذهنمون احترام بذاریم و کتاب های با ارزشی رو انتخاب کنیم. برای همین رنگی رنگی هر بار با معرفی پاراگراف های مختلف شما رو با کتاب ها و نویسنده های مختلف آشنا می کنه. امروز هم می خوایم با بخشی از کتاب " جاناتان مرغ دریایی " اثر " ریچارد باخ " آشنا بشیم.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر امید صباغ نو

یه آدم رنگی برای خودش ارزش قائله برای همین هم شعر های خوب و با ارزشی رو برای خوندن انتخاب می کنه. رنگی رنگی هم تصمیم داره تو این مسیر بهتون کمک کنه برای همین امروز شعر زیبایی از " امید صباغ نو " رو براتون آوردیم تا دلیلی برای رنگی شدن روزتون داشته باشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر لیلا کردبچه

یه آدم رنگی برای خودش ارزش قائله برای همین هم شعر های خوب و با ارزشی رو برای خوندن انتخاب می کنه. رنگی رنگی هم تصمیم داره تو این مسیر بهتون کمک کنه برای همین امروز شعر زیبایی از " لیلا کردبچه " رو براتون آوردیم تا دلیلی برای رنگی شدن روزتون داشته باشین.

ادامه مطلب...


3
8
6

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب قهوه سرد آقای نویسنده

مهمه که بتونیم کتاب های خوبی رو انتخاب کنیم. به وقتمون و چشم ها و ذهنمون احترام بذاریم و کتاب های با ارزشی رو انتخاب کنیم. برای همین رنگی رنگی هر بار با معرفی پاراگراف های مختلف شما رو با کتاب ها و نویسنده های مختلف آشنا می کنه. امروز هم می خوایم با بخشی از کتاب " قهوه سرد آقای نویسنده " اثر " روزبه معین " آشنا بشیم.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر میلاد عرفان پور

یه آدم رنگی برای خودش ارزش قائله برای همین هم شعر های خوب و با ارزشی رو برای خوندن انتخاب می کنه. رنگی رنگی هم تصمیم داره تو این مسیر بهتون کمک کنه برای همین امروز شعر زیبایی از " میلاد عرفان پور " رو براتون آوردیم تا دلیلی برای رنگی شدن روزتون داشته باشین.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب پروژه شادی

مهمه که بتونیم کتاب های خوبی رو انتخاب کنیم. به وقتمون و چشم ها و ذهنمون احترام بذاریم و کتاب های با ارزشی رو انتخاب کنیم. برای همین رنگی رنگی هر بار با معرفی پاراگراف های مختلف شما رو با کتاب ها و نویسنده های مختلف آشنا می کنه. امروز هم می خوایم با بخشی از کتاب " پروژه شادی " اثر " گریچن رابین " آشنا بشیم.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر باباطاهر

یه آدم رنگی برای خودش ارزش قائله برای همین هم شعر های خوب و با ارزشی رو برای خوندن انتخاب می کنه. رنگی رنگی هم تصمیم داره تو این مسیر بهتون کمک کنه برای همین امروز شعر زیبایی از " باباطاهر " رو براتون آوردیم تا دلیلی برای رنگی شدن روزتون داشته باشین.

ادامه مطلب...


12345...102030...