پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد سرطان سینه - روز بیستم - رنگی رنگی

پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد سرطان سینه – روز بیستم

پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد سرطان سینه – روز بیستم

سرطان سینه یکی از بیماری های شایع در زنان است و به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد آن میتواند مفید باشد. رنگی رنگی در این پروژه یک ماهه هر روز یک نکته در مورد ابعاد مختلف این بیماری از آشنایی تا تشخیص و درمان و … به شما منتقل میکند. این نکات از معتبرترین سایت های جهان در این زمینه جمع آوری شده اند و منبع هر نکته در زیر عکس ذکر شده است.

star2

در واقع سرطان سینه وقتی اتفاق میفتد که سلول های داخل سینه بطور غیر قابل کنترل رشد کنند. این سلول ها به صورت تومور درمی آیند که توسط پرتو ایکس قابل مشاهده است و یا بصورت توده در زیر دست حس میشود. این بیماری انواع مختلفی دارد و توده های بدخیم ممکن است در هر جای سینه رشد کنند. توده ای بدخیم نامیده میشود که در بافت های اطراف رشد کرده یا به بخش های دیگر بدن گسترش یابد.

star2

نکته امروز :

20

منبع

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...