نقاشی اسکرپ بوکی - قهرمان شکوفه کشیدن باشیم - رنگی رنگی

نقاشی اسکرپ بوکی – قهرمان شکوفه کشیدن باشیم

نقاشی اسکرپ بوکی – قهرمان شکوفه کشیدن باشیم

یکی از تفریحاتی که تو زندگی آدم های رنگی نقش پررنگی داره، ساختن اسکرپ بوک هست. ما آدم های رنگی این اسکرپ بوک ها رو با موضوعات مختلفی مثل رویاها، خاطرات، سفرها و یا فیلم ها و کتاب های محبوب و … میسازیم و بعد با کشیدن نقاشی های بامزه و با کمک استیکرها و کاغذ های رنگی اون رو خوشگل سازی می کنیم. اینطوری هم به پرورش خلاقیتمون کمک می کنیم و هم دلیلی برای رنگی تر شدن روزمون فراهم می کنیم.

از این نقاشی اسکرپ بوکی های بامزه میشه حتی برای تزیین کارت پستال ها و هدیه ها استفاده کرد و کلی هم ایده ی بامزه در موردشون وجود داره. امروز هم ما براتون تعدادی از این نقاشی های ساده و جالب رو با موضوع شکوفه یک جا جمع کردیم تا ازشون ایده بگیرین و استفاده کنین.

0f5da6668fcd1e6f7fe3181f61179da3

1aefeeb4958a1082a7a77159b9b79a17 1b94ceeed9f34a3803133f18082436a4

4b1f7231e331266ebc121843a3485c55 5c2a4ce62bed309b51579063dd20850e 5cfd5008b3d1c23768b1c6a25171e9cf

6cb0f4321ea52139e6d9d81751f5c7c8 6f1c3a9e772f0c1b758fb6ce6ec7ca7f

7cc0a8bb41badcb12e568d19a5fbb791 09ff3a18cf8564b9f3a4446e94d148bd 16b339f81611ec4ec3a3cfa6d78f9ef8 40a0f087eb0f0c95b995ebaf24243dd9 41ec9d245c3459ab77187ca2c87a1437 057a818d6e5f3d64e22a0a796c55a5f3

85e38665991a175f81e8a6d937ba8351

091b3d6394135b3a6bb263aec53d93df 141a56c9bc0d7a05514fbe460eabb549 335a56ccb5b6779c6dd91f962acadea0

597a8efc6e0b7e492a0affc5694ec42d

718fec30206e39751ee61a63a85a975b 911f927033623aaf7b90600b37befdad 4109b5ea208cd5e09c9537112d81e6ee 6127ae3528079b6ccfc5190835553131 50339e86f751495aea79037e91a11f82 975676d533fa93facc13b798c849f5af 3791516b3ff85156984c983b869ef787 14010656634e15c1e92f5075f68659c5 a8e3b1f324b87a1423d0ab8dd3964861 a0182e33086b7297d84aa957024362f7

ac09be328ff96b511bbb2a9d70f25133

b5439e3031166c5c619974e5834d0a74 cdc2751dd7056a99adfb4daa5824a307 cdf7684169fd9146e0bea817dc733076 cfef5212281cc05b0a42c5ae2964db9e d1c4d8de8267a6fc735f1e348f6ad446 e07d5d91ce861117a694a88b5816acb6 e027a2d64c41a687afeb42048eeedfc1 e116d14fcd134f6cf4c3480a2c36ee20 e6715389af2a8f5be0b7d22c951db075 ef081f602c05c5aab9346b2e63cb113c

ef4821df9aec8eadd02a2ec4b369b778

fc5f048f68309bac8439d53bdc45b70f

fcb2b5a7146e142ee713b101c6aa803b

 

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...