زیبایی را آشپزی کنید - دو روش برای از بین بردن جوش های سر سیاه - رنگی رنگی

زیبایی را آشپزی کنید – دو روش برای از بین بردن جوش های سر سیاه

زیبایی را آشپزی کنید – دو روش برای از بین بردن جوش های سر سیاه

در درمان جوش سرسیاه لیمو موثر است چون باعث کوچک شدن منافذ پوست میشود که دلیل اصلی این جوش ها هستند ، جوش شیرین هم به دلیل کوچک بودن ذراتش میتواند هرچیزی که در منافذ پوست قرار میگیرد را پاک کند ، فراموش نکنید هرکدام از این دو روش را که انتخاب میکنید در انجام آنها زیاده روی نکنید.

جوش-سز-سیاه

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...