5 جمله اثربخش که کمک میکنه تا نیمه پر لیوان رو ببینین - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش که کمک میکنه تا نیمه پر لیوان رو ببینین

۵ جمله اثربخش که کمک میکنه تا نیمه پر لیوان رو ببینین

منفی بودن و ایراد گرفتن از همه چیز اصلا کار سختی نیست. اما یه آدم رنگی خودش رو به چالش میکشه تا مثبت تر نگاه کنه و خوشبین باشه. این نقل قول ها از افراد سرشناس شما رو تشویق می کنن تا نیمه پر لیوان رو ببینین.

   1

31

2

32

3

33

4

34

5

35

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...