5 جمله اثربخش که کمک میکنن با ویژگی های آدم های خلاق آشنا بشین - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش که کمک میکنن با ویژگی های آدم های خلاق آشنا بشین

۵ جمله اثربخش که کمک میکنن با ویژگی های آدم های خلاق آشنا بشین

خلاقیت لازمه ی یک زندگی موفق هست، باید در تمام ابعاد زندگیمون وجود داشته باشه و به پیشرفتمون در مسیر کمک کنه. خلاقیت فقط ویژگی هنرمندان نیست. یک مدیر میتونه خلاق باشه و با استفاده از این خلاقیت با کارمندانش ارتباط برقرار کنه.یک دانشجوی خلاق ذهنش پر از ایده های  جدیده. یا فرد خلاقی که یک استارت آپ رو پایه ریزی می کنه و یا دانش آموزی که روش خوبی برای درس خوندن پیدا می کنه و… خلاقیت انتها نداره. هیچ چیزی نمیتونه یک ذهن نو آور رو محدود کنه. این بار جملاتی براتون آوردیم که کمک می کنن انسان های خلاق رو بهتر بشناسین.

   1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...