مطالعه گروهی با رنگی رنگی - یک پاراگراف از کتاب هنر عشق ورزیدن - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب هنر عشق ورزیدن

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب هنر عشق ورزیدن

گاهی وقت ها بعد از کارهای زیادی که در طول روز انجام دادیم چند صفحه کتاب خوندن میتونه انرژی از دست رفته رو به ما برگردونه. باعث میشه تا ذهنمون رو از افکار مختلف خالی کنیم و سعی کنیم از خط به خط متنی که پیش رومون هست لذت ببریم. تازه این حس خوب کامل تر میشه اگر یک فنجون چای تازه دم هم کنارتون باشه و تو گوشه دنج اتاقتون نشسته باشین.

رنگی رنگی دوست داره برای این تجربه خوب به شما کمک کنه. برای همین هربار، پاراگرافی از یک کتاب رو به شما معرفی می کنیم. شاید انقدر از خوندنش لذت بردین که به سراغ آثار دیگه نویسنده رفتین و حتی اون رو به دوستانتون هم معرفی کردین. امروز هم باهم پاراگرافی از کتاب  هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم رو میخونیم.

18

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...