مطالعه گروهی با رنگی رنگی - شعر شیرکو بیکس - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر شیرکو بیکس

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر شیرکو بیکس

گاهی اوقات ممکنه یک بیت شعر حتی یک کلمه، تلنگری باشه که مدت ها به دنبالش می گشتیم. میتونه دید گسترده تری بهمون بده و یا حتی فقط باعث بشه که نسبت به قبل حال بهتری داشته باشیم و روز رنگی تری رو تجربه کنیم.

ما سعی کردیم در بخش مطالعه گروهی، این بهونه ساده برای داشتن حس بهتر رو براتون فراهم کنیم. برای همین هم شعرهایی رو از شاعران مختلف جمع آوری کردیم و هربار یکی از اون ها رو به شما معرفی می کنیم. اگر خوندنش تجربه ی خوبی براتون بود، اون رو با دوستانتون هم شریک بشین. امروز با هم، شعری از شیرکو بیکس رو مطالعه میکنیم.

 

15

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...