خبر خوب امروز - شنبه 6 آذر - رنگی رنگی

خبر خوب امروز – شنبه ۶ آذر

خبر خوب امروز – شنبه ۶ آذر

قهرمان‌ها در سراسر دنیا دست از تلاش برنمی‌دارن. هرروز با ایده‌ها و کارهاشون باعث می‌شن تا زندگی راحت تر بشه و دنیا به جای زیباتری تبدیل بشه. ما هم دوست نداریم تو از این اتفاقات مثبت بی‌خبر بمونی. برای همین هم روزی یکی از اون‌ها رو باهات به اشتراک می‌گذاریم تا بهونه‌ای باشن که امیدوارتر باشی.

یک سازمان غیر دولتی به اسم Archangel Ancient تونسته با شباهت ۹۷ درصدی، DNAدرختان کهن و مقاومی مثل سکویاهای غول‌پیکر رو شبیه سازی کنه. این درختان در برابر بیماری‌ها و آتش‌سوزی‌های طبیعی، مقاومت بسیار زیادی دارن و نقش پررنگی در پاکسازی محیط زیست ایفا می‌کنن اما با فعالیت‌های مخرب اخیر در معرض انقراض قرار گرفتن. حالا این موسسه، تونسته با روش‌های نوین، ژن این درختان رو کلون کنه و جلوی انقراضشون رو بگیره.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...