مطالعه گروهی با رنگی رنگی - یک پاراگراف از کتاب خوشه‌های خشم - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب خوشه‌های خشم

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب خوشه‌های خشم

تو این روزهای سرد پاییزی، وقتی دم غروب که هوا حسابی تاریک شده و از سر کار یا مشغله های روزانه به خونه برمیگردیم، یکی از چیزهایی که میتونه خستگی رو از تنمون دور کنه و حس خوبی بهمون بده، یک فنجان چای تازه دم هست. حالا رنگی رنگی برای اینکه این حس خوبتون رو بیشتر کنه، پاراگراف هایی از آثار مختلف ادبی رو براتون آماده کرده تا کمی مطالعه رو چاشنی استراحتتون کنه.

امروز هم بخشی از کتاب خوشه‌های خشم نوشته ی جان اشتاین بک رو باهم مطالعه می کنیم. شاید انقدر از خوندنش لذت بردین که به سراغ بقیه آثار این نویسنده هم رفتین و باهاش بیشتر آشنا شدین.

22

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...