چالش رنگی 19 آذر – روز حقوق بشر - رنگی رنگی

چالش رنگی ۱۹ آذر – روز حقوق بشر

چالش رنگی ۱۹ آذر – روز حقوق بشر

روی کره ی زمین آدم های زیادی زندگی میکنن هر کدوم با یه دین با یه رنگ پوست و با یه نژاد. با وجود این تفاوت ها اما همه ی آدم ها باید از یه حقوق برابر برخوردار باشن. امروز رنگی رنگی بهتون پیشنهاد میده حقوق بشر رو به خودتون و دیگران یادآور بشین و در راه برابری حقوق آدم ها یه قدم هر چند کوچیک و جزیی بردارین.

star2

موضوع اصلی در مورد حقوق بشر برابری هست یعنی همه ی ادم ها صرف نظر از تفاوت هایی که با هم دارن از یه حقوق اولیه برابر باید برخوردار باشن.

اولین قدم برای اجرای برابری حقوق بشر رو باید توی ذهنتون بردارین و باور داشته باشین که آدم ها با هم برابر هستن و عشق آرامش و صلح حق همه ی آدم ها هست. قدم بعدی در این راه میتونه خوندن و کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق بشر و به اشتراک گذاشتن اون با دوستان و آشنایانتون باشه.

19

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...