پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد اوتیسم - روز ششم - رنگی رنگی

پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد اوتیسم – روز ششم

پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد اوتیسم – روز ششم

بسیاری اوتیسم را بیشتر از اینکه یک اختلال بدانند به عنوان نوعی تفاوت میشناسند، تفاوتی که کودک اوتیسمی در نوع درک از دنیا و احساسات از سایرین دارد. اوتیسم یک موضوع بسیار شایع است و ممکن است شما هم در اطرافیانتان یک نفر اوتیسمی داشته باشید!

star3

یک فرد اوتیسمی شاید در برخی از مهارت ها مانند صحبت کردن و برقرار ارتباط با سایرین خوب نباشد یا در مقابل تغییرات در برنامه ها و عادت ها مقاومت کند اما در عوض ممکن است در مورد یادگیری درباره علایق میتواند بسیار خوب عمل کند. این علایق در هر شخصی متفاوت است همانظور که علایق همه افراد با هم تفاوت دارند. ممکن است یک کودک اوتیستیک به موسیقی علاقه داشته باشد، یکی به ریاضیات، یکی به ماشین ها، دیگری به دایناسورها و …

اوتیسم در هر شخصی متفاوت است، شما وقتی یک فرد با اوتیسم میبینید نمیتوانید رفتارها یا ویژگی های او را به سایرین نسبت دهید. این کودکان در ظاهر مانند سایر افراد هستند، مانند همه بزرگ میشوند و رشد میکنند و … و بسایری از آنها میتوانند در جامعه کنار سایر افراد باشند اما فقط باید این تفاوت به درستی درک شود و با آن درست برخورد شود.

star3

اطلاع داشتن در مورد این موضوع شایع میتواند به افراد اوتیسمی و خانواده ی آنها کمک بزرگی کند، به همین دلیل رنگی رنگی در یک پروژه یک ماهه بصورت روزانه و هر روز یک نکته ساده آن را معرفی میکند.

star3

6

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...