آشپزی رنگی - اسموتی خرمالو - رنگی رنگی

آشپزی رنگی – اسموتی خرمالو

آشپزی رنگی – اسموتی خرمالو

امروز در بخش آشپزی رنگی میخواهیم با یه میوه پاییزی اسموتی درست کنیم. پس دستور امروز رو برای دو هفته دیگه کنار بذارید.

amoothie-khormaloo

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...