آشپزی رنگی - املت فر پز - رنگی رنگی

آشپزی رنگی – املت فر پز

آشپزی رنگی – املت فر پز

اگه روزمون  رو با دیر از خواب بیدار شدن خراب نکینم، یه عالمه وقت آزاد داریم که میتونیم بخشی از اون رو به درست کردن یه صبحاهن سالم و خوشمزه اختصاص بدیم.

پیشنهاد رنگی ما برای یه صبحانه خوشمزه رو ببینید :

oven-scrambled-eggs

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...