پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد PMS - روز بیست و دوم - رنگی رنگی

پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد PMS – روز بیست و دوم

پروژه یک ماهه افزایش آگاهی در مورد PMS – روز بیست و دوم

عادت ماهیانه بخشی از زندگی خانم هاست که در واقع بخشی از بلوغ است و که در حالت نرمال و درست نشان دهنده سلامت جنسی است و به نوعی آمادگی برای باروری را نشان میدهد.

مدت زمان عادت ماهینانه (خونریزی) در افراد مختلف متفاوت است که میتواند بین ۲ تا ۷ روز باشد. این فرآیند تقریبا ماهی یک بار رخ میدهد و در هر خانمی زمان آن میتواند متفاوت باشد که به این زمان سیکل یا چرخه قاعدگی گفته میشود. در واقع سیکل از اولین روز قاعدگی قبلی تا روز اول قاعدگی بعدی است. زمان سیکل نرمال میتواند بین ۲۴ تا ۳۸ روز باشد.

سندرم پیش از قاعدگی یا PMS یا Premenstrual Syndrome حالات فیزیکی یا روحی است که خانم ها ۱ تا ۲ هفته قبل از قاعدگی تجربه میکنند. این حالات به نوع ها و درجات مختلف در ۸۵ درصد از خانم ها رخ میدهد.

از آنجایی که این حالات در بسیاری از خانم ها اتفاق میفتد، اطلاع داشتن در مورد آن برای خانم ها بسیار مفید است و به آقایان نیز به درک بهتر کمک میکند. به همین دلیل در یک پروژه ۳۰ روزه، هر روز در رنگی رنگی یک نکته در مورد پی ام اس را به اشتراک میگذاریم 🙂

heart1

 

22

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...