9 آبان - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۹ آبان – صبحت بخیر و رنگی

۹ آبان – صبحت بخیر و رنگی

برگ ها میریزن و زمان به تندی بادهای پاییزی میگذره. زندگی داره راه خودش رو میره، چه تو باهاش بیای، چه نیای. پس چه خوب میشه اگه با این جریان طبیعت همراه بشی. کنار زندگی بایست و توی این جاده باهاش قدم بزن. بهش بگو چه چیزهایی دوست داری و چه اتفاقاتی خوشحال ترت می کنه. خاطرات پاییزی ات رو یه گوشه نگه دار و برای اتفاقات بزرگ خودت رو آماده کن!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. حقیقت اینه که اگه ما ظرفمون کوچک باشه و هی بگیم “بیشتر میخوایم! بیشتر میخوایم!” هیچی تغییر نمی کنه. ظرف چقدری براتون کافیه؟؟

 

14

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...