8 مهر - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۸ مهر – صبحت بخیر و رنگی

۸ مهر – صبحت بخیر و رنگی

مهر بوی پاییز و آرامش نیمه دوم سال رو همراه خودش میاره. مهر یعنی آفتاب داغ، توی هوای خنک پاییزی. رقص رنگها رو درختها و غروب و طلوع های دیوانه کننده ی خورشید. مهر با خودش محبت میاره، از اسمش هم معلومه. این فصل رومانتیک داره شروع میشه. پس یه روز قشنگ دیگه رو شروع کن، و برای رنگ زدن به زندگی دور و برت تلاش کن!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. چرا باید راحت از این یه دونه شانسی که برای زندگی کردن داریم بگذریم؟ بهترین زندگی رو برای خودت بساز. برای همه خوبی ها رو بخواه.

 

w

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

دیدگاه‌ها

  1. aram
    ۸ مهر ۱۳۹۲

    خوشحالی چیه؟!ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...