8 بهمن - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۸ بهمن – صبحت بخیر و رنگی

۸ بهمن – صبحت بخیر و رنگی

صبح که بیدار میشی و یک طلوع دوباره رو میبینی، برای داشتن یک روز خوب برنامه ریزی کن. از طبیعت یاد بگیر که چطور هر روز کار خودش رو از سر آغاز میکنه. پس تو هم امید داشته باش. هر روز میتونه یک فرصت برای داشتن بهترین روز زندگی باشه. بلند شو و مثل خورشید به همه نور و گرما ببخش!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. اگه تا الان زندگی خوب و راضی کننده ای داشته باشی، مطمئن باش از این به بعد بهتر هم میشه!

11-2

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...