7 مرداد – صبح‌‌ات بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۷ مرداد – صبح‌‌ات بخیر و رنگی

۷ مرداد – صبح‌‌ات بخیر و رنگی

امروز هفتمین روز از ماه گرم مرداد هست و دنیا منتظره تا بهش سلام کنی. به روی خورشید، به روی هر زندگی‌ای که جواب سلام خورشید رو داده و بیدار شده بخند. به همه آدما، درختا، پرنده‌ها و به هوایی که هست تا ما باشیم، لبخند بزن. یادت باشه امروز یه روز از زندگی توئه که دیگه هیچ وقت تکرار نمی‌شه، پس تا می‌تونی شاد باش.
این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. امروز همه ناراحتی های کوچیک، دلگیری ها، کینه ها و قهر ها رو فراموش کن. همه رو یکباره!

صبح رنگی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...