6مهر – صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۶مهر – صبحت بخیر و رنگی

۶مهر – صبحت بخیر و رنگی

مهر بوی پاییز و آرامش نیمه دوم سال رو همراه خودش میاره. مهر یعنی آفتاب داغ، توی هوای خنک پاییزی. رقص رنگها رو درختها و غروب و طلوع های دیوانه کننده ی خورشید. مهر با خودش محبت میاره، از اسمش هم معلومه. این فصل رومانتیک داره شروع میشه. پس یه روز قشنگ دیگه رو شروع کن، و برای رنگ زدن به زندگی دور و برت تلاش کن!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن.

 

u1

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

دیدگاه‌ها

  1. stranger
    ۶ مهر ۱۳۹۲

    پاییز با مهر شروع میشه. مهر با دوستی شروع میشه. دوستی با خورشید و آفتابی که ۳ ماه از دستش فرار می کردیم. از نوازش آفتاب زیر بادهای خنک پاییزی لذت ببریم و یک لحظه با دقت به طبیعت اطرافمون نگاه کنیم.ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...