5مرداد – صبح‌‌ات بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۵مرداد – صبح‌‌ات بخیر و رنگی

۵مرداد – صبح‌‌ات بخیر و رنگی

امروز پنجمین روز از ماه گرم مرداد هست و دنیا منتظره تا بهش سلام کنی. به روی خورشید، به روی هر زندگی‌ای که جواب سلام خورشید رو داده و بیدار شده بخند. به همه آدما، درختا، پرنده‌ها و به هوایی که هست تا ما باشیم، لبخند بزن. یادت باشه امروز یه روز از زندگی توئه که دیگه هیچ وقت تکرار نمی‌شه، پس تا می‌تونی شاد باش.
این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. امروز روز ساختن لحظه های شاد کوچک است.

صبح رنگی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...