4 مرداد – ظهرت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۴ مرداد – ظهرت بخیر و رنگی

۴ مرداد – ظهرت بخیر و رنگی

امروز چهارمین روز از ماه گرم مرداد هست و دنیا منتظره تا بهش سلام کنی. به روی خورشید، به روی هر زندگی‌ای که جواب سلام خورشید رو داده و بیدار شده بخند. به همه آدما، درختا، پرنده‌ها و به هوایی که هست تا ما باشیم، لبخند بزن. یادت باشه امروز یه روز از زندگی توئه که دیگه هیچ وقت تکرار نمی‌شه، پس تا می‌تونی شاد باش.
این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. امروز به خوبی هایت فکر کن . اینکه به اندازه ای خوب هستی که امروز رو به افتخار خودت جشن بگیری.

صبح رنگی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...