31 خرداد - صبح‌‌ات بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۳۱ خرداد – صبح‌‌ات بخیر و رنگی

۳۱ خرداد – صبح‌‌ات بخیر و رنگی

خورشید با همه نور و انرژی‌اش شروع کرده به تابیدن و منتظرمونه تا سوار موج‌های گرم و پر از زندگی اون بشیم. به روی خورشید، به روی هر زندگی‌ای که جواب سلام خورشید رو داده و بیدار شده بخند. به همه آدما، درختا، پرنده‌ها و به هوایی که هست تا ما باشیم، لبخند بزن. یادت باشه امروز یه روز از زندگی توئه که دیگه هیچ وقت تکرار نمی‌شه، پس تا می‌تونی شاد باش.
این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. تو بخند، هیچی قشنگ‌تر از لبخند تو نیست. بخند تا دنیا به روت بخنده.

صبح بخیر

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...