دانلود رایگان – چالش 30 روز خوشحالی - رنگی رنگی

دانلود رایگان – چالش ۳۰ روز خوشحالی

دانلود رایگان – چالش ۳۰ روز خوشحالی

۳۰ روز فرصت داریم تا عادت کنیم با عینک خوش بینی رنگی دنیای اطرافمون رو ببینیم. ۳۰ روز فرصت داریم تا یاد بگیریم دلیل های شادی زیادن و نیاز نیست دنبال بهونه های خیلی بزرگ برای لبخند زدن باشیم. برای این سی روز یک دستیار براتون آوردیم. کاغذی که در بخش دانلود رایگان برای چالش طراحی کردیم رو پرینت بگیرین و تو قسمت مربوط به هرروز یک دلیل برای شادی بنویسین. مطمئن باشین بعد از تموم شدن این چالش یاد میگیرین که اگر بهونه  ی شادی هم در یک روزی نباشه خودتون دست بکار شین و به وجودش بیارین.

4

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...