23 دی - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۲۳ دی – صبحت بخیر و رنگی

۲۳ دی – صبحت بخیر و رنگی

سلام زمستون . سلام سرما و برف و پتو و شال گردن :دی

حالا که طبیعت لباس سفیداشو پوشیده و گرمای زمین رو گذاشته به عهده ما، پس این ماه رو ماه دوستی نامگذاری میکنیم :) دی ماه رو باید با محبت و دوستی گرم کنیم :)

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. اگر منتظر یه فرصت مناسب بودی امروز بهترین روزه پس شروع کن :)

23

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...