پروژه 21 روزه مطالعه روزانه - روز ششم - رنگی رنگی

پروژه ۲۱ روزه مطالعه روزانه – روز ششم

پروژه ۲۱ روزه مطالعه روزانه –  روز ششم

وقتی از آدم های رنگی موفق در مورد عادت های خوبشون سوال میشه، تعداد خیلی زیادی از اون ها در کنار تغذیه سالم، ورزش و .. عادت به مطالعه روزانه رو هم نام میبرن. همین موضوع باعث شده تا در رنگی رنگی پروژه ی ۲۱ روزه ای طراحی کنیم و هرروز یک قدم در جهت مطالعه ی روزانه برداریم. در نهایت میتونیم این عادت خوب رو به سبک زندگی رنگی مون اضافه کنیم.

هرچقدر زیباتر و شیواتر صحبت کنیم دیگران هم به صحبت با ما علاقه مند میشن. کتاب ها میتونن در مهارت انتخاب کلمات و جملات زیبا به ما کمک کنن، در نتیجه روابط اجتماعی مون هم بهتر میشه.

star2

6

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...