2مهر – صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۲مهر – صبحت بخیر و رنگی

۲مهر – صبحت بخیر و رنگی

مهر بوی پاییز و آرامش نیمه دوم سال رو همراه خودش میاره. مهر یعنی آفتاب داغ، توی هوای خنک پاییزی. رقص رنگها رو درختها و غروب و طلوع های دیوانه کننده ی خورشید. مهر با خودش محبت میاره، از اسمش هم معلومه. این فصل رومانتیک داره شروع میشه. پس یه روز قشنگ دیگه رو شروع کن، و برای رنگ زدن به زندگی دور و برت تلاش کن!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. توی این راه بزرگ قدم می زنیم و چیزی توی زنبیلمون میریزیم. کمی عشق، کمی خوشحالی، کمی امید، کمی زندگی به معنای واقعی. چیزهایی رو که دوست نداری از توی زنبیلت بریز بیرون و چیزهای دوست داشتنی رو نگه دار. بیخودی بار خودت رو سنگین نکن.

 

w2

 

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...