13 مهر - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۳ مهر – صبحت بخیر و رنگی

۱۳ مهر – صبحت بخیر و رنگی

مهر بوی پاییز و آرامش نیمه دوم سال رو همراه خودش میاره. مهر یعنی آفتاب داغ، توی هوای خنک پاییزی. رقص رنگها رو درختها و غروب و طلوع های دیوانه کننده ی خورشید. مهر با خودش محبت میاره، از اسمش هم معلومه. این فصل رومانتیک داره شروع میشه. پس یه روز قشنگ دیگه رو شروع کن، و برای رنگ زدن به زندگی دور و برت تلاش کن!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. دنیایی که توی ذهنت وجود داره میتونه منبعی از خلاقیت و فکر های نو باشه. به این دنیا پر و بال بده و نذار کسی ازت بگیردش.

 

u

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

دیدگاه‌ها

  1. parisa
    ۱۳ مهر ۱۳۹۲

    من که دوس دارم ابرای خودمو بارون خودمو همرام ببرم همه جا 🙂ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...