13مرداد – صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۳مرداد – صبحت بخیر و رنگی

۱۳مرداد – صبحت بخیر و رنگی

امروز سیزدهمین روز از ماه گرم مرداد هست و دنیا منتظره تا بهش سلام کنی. به روی خورشید، به روی هر زندگی‌ای که جواب سلام خورشید رو داده و بیدار شده بخند. به همه آدما، درختا، پرنده‌ها و به هوایی که هست تا ما باشیم، لبخند بزن. یادت باشه امروز یه روز از زندگی توئه که دیگه هیچ وقت تکرار نمی‌شه، پس تا می‌تونی شاد باش.

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. امروز یه تیکه کاغذ بردار و کارهایی که تا آخر هفته باید انجام بدی و ممکنه یادت بره رو روش بنویس و به دیوار بزن.

صبحت آروم و آبــــــی

صبحت آروم و آبــــــی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...