12 آذر- صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۲ آذر- صبحت بخیر و رنگی

۱۲ آذر- صبحت بخیر و رنگی

برگ ها میریزن و زمان به تندی بادهای پاییزی میگذره. زندگی داره راه خودش رو میره، چه تو باهاش بیای، چه نیای. پس چه خوب میشه اگه با این جریان طبیعت همراه بشی. کنار زندگی بایست و توی این جاده باهاش قدم بزن. بهش بگو چه چیزهایی دوست داری و چه اتفاقاتی خوشحال ترت می کنه. خاطرات پاییزی ات رو یه گوشه نگه دار و برای اتفاقات بزرگ خودت رو آماده کن!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. بعضی وقت ها حس ترس میتونه جلوی ریسک کردن و پیشرفتمون رو بگیره. برای اینکه تو هر کاری موفق باشی انگیزه لازم داری پس سعی کن هر چه زودتر انگیزه بدست بیاری تا با خوشحالی بیشتری روزاتو بگذرونی.

sobh be kheir - Copy

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...