11 مرداد – ظهرت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۱ مرداد – ظهرت بخیر و رنگی

۱۱ مرداد – ظهرت بخیر و رنگی

امروز یازدهمین روز از ماه گرم مرداد هست و دنیا منتظره تا بهش سلام کنی. به روی خورشید، به روی هر زندگی‌ای که جواب سلام خورشید رو داده و بیدار شده بخند. به همه آدما، درختا، پرنده‌ها و به هوایی که هست تا ما باشیم، لبخند بزن. یادت باشه امروز یه روز از زندگی توئه که دیگه هیچ وقت تکرار نمی‌شه، پس تا می‌تونی شاد باش.

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. امروز برای یک نفر گوش باش. بشنو و آرامش دهنده باش.

 

صبح جمعه تون بخیر و با نشاط!

ظهر جمعه تون بخیر و با نشاط!

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...