فکت گرافی - ترخون اشتها آور است - رنگی رنگی

فکت گرافی – ترخون اشتها آور است

فکت گرافی – ترخون اشتها آور است

ترخون یکی از سبزیجاتیه که دشمن سرسخت بیماری های عفونی، مخصوصا وبا هست. این سبزی اشتها آور، یه گیاه قدیمیه و توی اکثر شهرهای ایران رشد میکنه. کمی از خواص این سبزی بدونید.

tarkhoon

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...