گزیده سردبیر

۲۵ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. هیچ فرصتی برای پشیمونی و غصه خوردن نیست ، همیشه شاد باش.

ادامه مطلب...


۲۴ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. چیزهای خوشحال کننده رو پیدا کن و یک روز شاد بساز.

ادامه مطلب...


۲۳ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. اگر شکست خوردی خوشحال باش چون یه تجربه جدید کشف کردی ، ناامید نشو و ادامه بده.

ادامه مطلب...


۲۲ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. به نظر دیگران اهمیت نده ، هرجور لذت میبری زندگی کن ، چون فقط یکبار فرصت داری :)

ادامه مطلب...


۲۱ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. دیدت رو به دنیا مثبت کن اونوقت همه دنیا هم برای خوشحالی تو همکاری میکنن.

ادامه مطلب...


۲۰ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. ماجراجویی کن تا قشنگی های بیشتری از دنیا رو ببینی.

ادامه مطلب...


۱۹ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. تو قطعا میتونی پس انجامش بده :)

ادامه مطلب...


۱۸ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. تا حالا به چیزایی که خوشحالت میکنن فکر کردی؟

ادامه مطلب...


12345...102030...