گزیده سردبیر

۱۳ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! هیچ کس بهتر از خودت نمیتونه باعث انگیزشت بشه.

ادامه مطلب...


۱۲ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! گذشته ها رو نمیتونی تغییر بدی ، اما میتونی سعی کنی امروز طوری زندگی کنی که در آینده پشیمون نشی.

ادامه مطلب...


۱۱ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! پیروزی ها خود به خود به سمتت حرکت نمیکنن ، برای بدست آوردنشون باشد تلاش کنی.

ادامه مطلب...


۱۰ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! دیدت رو به دنیا مثبت کن تا دنیا همونطوری که تو دوست داری بچرخه :)

ادامه مطلب...


۹ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! جرات داشته باش و راه خودت رو ادامه بده ، قرار نیست همه از یک راه مشخص موفق بشن.

ادامه مطلب...


۸ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! مواظب باشیم با حرف هامون دل کسی رو نشکونیم.

ادامه مطلب...


۷ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! برای خودت زندگی کن ، مسیر زندگیت رو برای بدست آوردن تحسین و تایید دیگران تغییر نده.

ادامه مطلب...


۶ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! خوشحالی به دست آوردنی نیست ، باید اونو خودت بسازی.

ادامه مطلب...


12345...102030...