گزیده سردبیر

۶ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! تلاش کن و به جای اینکه از سختی ها فرار کنی مشکلاتت رو حل کنی.

ادامه مطلب...


۵ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! شجاعت یعنی اینکه بتونی به ترس هات غلبه کنی ، از کوچکترین ترس هات شروع کن و باهاشون روبرو شو.

ادامه مطلب...


۴ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! بهترین نوع خودت باش و راه خودت رو دنبال کن.

ادامه مطلب...


۳ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! زندگی اونقدر هم که فکر میکنی سخت نیست ، راحت بگیر و ازش لذت ببر.

ادامه مطلب...


۲ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! لبخند بزن اینجوری هم خودت حس بهتری داری هم اطرافیان‌ات.

ادامه مطلب...


۱ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! به بهترین اتفاق ها فکر کن و خودت رو برای بهترین ها آماده کن تا به اون ها برسی :)

ادامه مطلب...


۳۰ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن.دنبال رویاهات برو :)

ادامه مطلب...


۲۹ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. دنیا اونقدری بزرگ هست که هرکسی بتونه مسیر خودش رو بسازه پس راه خودت رو برو و بهترین مدل از خودت باش.

ادامه مطلب...


12345...102030...