گزیده سردبیر

۸ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! مواظب باشیم با حرف هامون دل کسی رو نشکونیم.

ادامه مطلب...


۷ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! برای خودت زندگی کن ، مسیر زندگیت رو برای بدست آوردن تحسین و تایید دیگران تغییر نده.

ادامه مطلب...


۶ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! خوشحالی به دست آوردنی نیست ، باید اونو خودت بسازی.

ادامه مطلب...


۵ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! کارهایی که به عده ات گذاشته میشه رو به بهترین شکل انجام بده تا همه تو رو به عنوان یه آدم مسئولیت پذیر بشناسند.

ادامه مطلب...


۴ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! نباید همه مثل تو فکر کنن ، سعی کن بعضی وقت ها دنیا رو از دید کسانی ببینی که نظرشون با تو متفاوت هست.

ادامه مطلب...


۳ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! تجربه های جدید باعث هیجان انگیز شدن زندگیت میشن پس از اون ها استقبال کن.

ادامه مطلب...


۲ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! همیشه مثبت باش و حرف های روحیه دهنده بزن تا شخصیت دوست داشتنی تری داشته باشی.

ادامه مطلب...


۱ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! موفقیتت رو با استفاده درست از فرصت هایی که برات پیش میاد کامل کن.

ادامه مطلب...


12345...