گزیده سردبیر

۲۸ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. قوی باش و با قدرتت مشکلات رو از سر راه بردار.

ادامه مطلب...


۲۷ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. یک زندگی همراه با ماجراجوئی و تجربه های جدید هیچوقت یکنواخت و تکراری نیست.

ادامه مطلب...


۲۶ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. تلاش تو پیش زمنه موفقیتت هست ، تنها با فکر موفقیت هیچ کس پیروز نمیشه.

ادامه مطلب...


۲۵ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. وقت شناسی یکی از ویژگی های آدم های رنگی هست ، تو هم یه آدم رنگی هست ، مگه نه؟ :)

ادامه مطلب...


۲۴ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. انرژی و ذهنت رو درگیر مسائل پیش پا افتاده نکن.

ادامه مطلب...


۲۳ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. اهدافت رو بنویس و برای زسیدن بهشون برنامه ریزی کن.

ادامه مطلب...


۲۲ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. برای مشکلات زندگیت دنبال مقصر یا کسی که بهت کمک کنه نباش ، خود تو مسئول حل اون ها هستی.

ادامه مطلب...


۲۱ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. ممکن هست زیبایی ظاهر به مرور زمان کم رنگ بشه اما زیبایی درون اگر بهش توجه بشه روز به روز بیشتر میشه.

ادامه مطلب...


12345...102030...