گزیده سردبیر

۳۰ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! نو میتونی از امروز یک روز زیبا بسازی :)

ادامه مطلب...


۲۹ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! بهترین ها در انتظارت هستند :)

ادامه مطلب...


۲۸ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! اگر از چیزی در زندگیت راضی نیستی از همین امروز برای تغییر دادنش تلاش کن.

ادامه مطلب...


۲۷ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! آرامش زندگیتون رو با قضاوت کردن دیگران از بین نبرید.

ادامه مطلب...


۲۶ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! هدف ها بزرگ شاید دست نیافتنی به نظر برسن اما وقتی به هدف های کوچکتر تقسیم میشن ، رسیدن به اونها خیلی راحت تر میشه.

ادامه مطلب...


۲۵ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! تو میتونی ، پس از تلاش کردن خسته نشو!!

ادامه مطلب...


۲۴ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! جوری زندگی کن که در آینده پشیمون نشی.

ادامه مطلب...


۲۳ آبان – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! خودت رو فقط با دیروز خودت مقایسه کن و سعی کن از اون بهتر بشی.

ادامه مطلب...


12345...102030...