گزیده سردبیر

۱۹ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. هر لحظه ای که بگذره دیگه برنمیگرده ، قدر لحظاتت رو بدون.

ادامه مطلب...


۱۸ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. همه لحظه های زندگیت با ارزشن ، پس هر لحظه رو دوست داشته باش.

ادامه مطلب...


۱۷ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. برای خوشحال بودن نیازی نیست به دو دست ها نگاه کنی ، اون رو میتونی خیلی راحت در اطرافت ببینی.

ادامه مطلب...


۱۶ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. عینک بدبینی رو بردار تا قشنگی ها رو ببینی.

ادامه مطلب...


۱۵ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. تجربه های جدید به زندگیت رنگ میدن.

ادامه مطلب...


۱۴ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. دوستانت رو از بین آدم های مثبت انتخاب کن تا هیچ انرژی منفی اطرافت نباشه.

ادامه مطلب...


۱۳ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. برای فرداهای رنگی و زیبا برنامه ریزی کن و مطمئن باش آینده ات خیلی قشنگ میشه.

ادامه مطلب...


۱۲ دی – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. به نظرات بقیه احترام بذار ، حتی اگر با اون مخالفی ، قرار نیست همه آدم ها مثل هم فکر کنن :)

ادامه مطلب...


12345...102030...