گزیده سردبیر

۳ تیر – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی جان، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. باعث خوب شدن حال دیگران باش، لبخند اون ها حال تو رو هم خوب میکنه

ادامه مطلب...


۲ تیر – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی جان، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. همه ما چیزهای خیلی زیادی داریم که برای اونها خوشحال باشیم اما خیلی وقت ها بیشتر از داشته ها روی نداشته ها و چیزهایی که ممکنه از دست بدیم تمرکز میکنیم

ادامه مطلب...


۱ تیر – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی جان، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. هر روزی که شروع میشه یک شانس دوباره است از این شانس بهترین استفاده رو ببر

ادامه مطلب...


۳۱ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. شادی یه انتخاب، امروز فقط و فقط شادی رو انتخاب کن.

ادامه مطلب...


۳۰ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. اجازه نده هیچ موضوع ناراحت کننده ای امروزت رو ازت بگیره.

ادامه مطلب...


۲۹ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. اگر میتونی تصورش کنی پس میتونی بهش برسی، اجازه نده هیچ چیزی محدودت کنه.

ادامه مطلب...


۲۸ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. اگر مدام روی زشتی ها تمرکز کنی دیگه فرصتی برای دیدن قشنگی ها نخواهی داشت.

ادامه مطلب...


۲۷ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. شانس تو با مقدار تلاشت رابطه ی مستقیم داره، پس تلاش کن تا خوش شانس تر باشی.

ادامه مطلب...


12345...102030...