نوروز رنگی – عید چه کتابهایی بخونم؟

نوروز ، زمانی است برای نو شدن افکار ، ایده ها و برنامه هایی که در ذهن داریم. نو شدن روز ما ، بدون داشتن منابع اطلاعاتی کافی کاری غیر ممکن است. آشنا شدن با ایده های دیگران و مشاهده تجربیات آنها ، به ما این قابلیت را می دهد تا با ذهنی بازتر از تغییرات اسقبال کنیم.مهمترین عامل برای استفاده کردن از موقعیت های پیش رو ، داشتن اطلاعات کافی در مورد موضوعات مورد نظر است. رادیو ، تلویزیون ، اینرنت و کتاب کانال هایی بسیار خوب برای دستیابی به چنین اطلاعاتی هستند. در ادامه ، قصد داریم کتاب هایی...

ادامه مطلب...