کافه‌نشینی به نفع کودکان کار

کی می‌تونه ادعا کنه یه بچه کار رو تا به حال ندیده. بچه‌های قد و نیم‌قدی که تابستون و زمستون سراغمون میان که ازشون چیزی بخریم. بچه‌های خیلی بیشتری هم کار می‌کنن و ما نمی‌بینیم‌شون. هیچ‌کس اونا رو نمی‌بینه چون تو کارگاه‌ها، مغازه‌ها، زمینای کشاورزی، مکانیکی‌ها و جاهایی کودکی‌شون رو می‌گذرونن که شاید تا آخر عمر گذرمون به اونجاها نیوفته. ساده‌ترین راه برای مواجهه با این بچه‌ها اینه که با فکرایی مثل : اینا افغانی‌ان، اینا تیم هستن، اینا دزدن و ... ازشون دور بشیم. ولی اینا هیچ کدوم این چیزا نیستن. اینا فقط بچه‌های فقیری هستن که هر صبح از...

ادامه مطلب...