کسب و کاری که ایده اش ساخت کیف های نوار کاستی است

"لینزی پورتر" تصمیم دارد تکنولوژی‌های فراموش شده‌ای مثل نوار کاست و فلاپی را دوباره زنده کند. او از سال 2006 شروع به تولیدات تزئینی کرد. کافی است یک مشت پشم گوسفند به او بدهید که از آن یک وسیله تزئینی زیبای گلدوزی شده بسازد. او تصمیم گرفته 101 کیف موبایل با طرح نوارهای کاست تولید کند و نیاز به سرمایه‌گذار دارد. لینزی درباره کارهایش می‌گوید:

ادامه مطلب...