فکت گرافی - 5 ویژگی آدم های خوشبین - رنگی رنگی

فکت گرافی – ۵ ویژگی آدم های خوشبین

فکت گرافی – ۵ ویژگی آدم های خوشبین

بد بین بودن واقعا هیچ فایده ای نداره؛  ما چه راجع به آینده ی یه موضوع خاص خوشبین باشیم و چه بد بین، اون اتفاقی که قراره بیفته می افته. پس ما چرا باید نسبت به چیزی که ازش خبر نداریم حس بدی داشته باشیم؟ این فکت گرافی بهمون ثابت میکنه که آدم های خوشبین موفق تر هستن.

 

factgraphy-6

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...