گزیده سردبیر

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر گروس عبدالملکیان

هر روز پر از لذت های کوچکی هست که میتونه باعث قشنگی اون بشه، برای بدست آوردن این لذت ها همیشه نیاز نیست خیلی تلاش کنید یا هزینه ی زیادی پرداخت کنید، یکی از این راه ها شعر خوندن هست.

ادامه مطلب...


رادیو موسیقی آخر هفته رنگی رنگی – ۱۹ خرداد

رنگی رنگی همیشه به دنبال راهکارهایی برای زندگی شاد هست، این هفته در رادیو موسیقی مثل هر هفته 5 موسیقی زیبا براتون گذاشتیم و یه پیشنهاد رنگی هم براتون داریم تا لذت بیشتری ازشون ببرید.

ادامه مطلب...


۱۹ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. عینک بدبینی رو بردار تا قشنگی ها رو ببینی.

ادامه مطلب...


۱۸ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. هدفت رو تو زندگی پیدا کن و به علاقه به سمت هدفت برو، هیچ کس بی دلیل به این دنیا نمیاد.

ادامه مطلب...


27
71
63

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر شفیعی کدکنی

هر روز پر از لذت های کوچکی هست که میتونه باعث قشنگی اون بشه، برای بدست آوردن این لذت ها همیشه نیاز نیست خیلی تلاش کنید یا هزینه ی زیادی پرداخت کنید، یکی از این راه ها شعر خوندن هست.

ادامه مطلب...


۱۷ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. بخند چون وقتی میخندی قشنگ تری :)

ادامه مطلب...


۱۶ خرداد – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. منتظر نباش کسی بیاد و آرزوهات رو برآورده کنه، تو فقط خودت هستی که میتونی به خودت کمک کنی.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر نزار قبانی

هر روز پر از لذت های کوچکی هست که میتونه باعث قشنگی اون بشه، برای بدست آوردن این لذت ها همیشه نیاز نیست خیلی تلاش کنید یا هزینه ی زیادی پرداخت کنید، یکی از این راه ها شعر خوندن هست.

ادامه مطلب...


...23456...102030...